betway77Optico ECOC展览在线
C163594D
Banner1
Banner2
Banner3
D2389B2E

उत /औदयोगिकयोगिकयोगिक

थप

शेनजेनटिकोयुनिकेसन,लिमिटेड

12वषकोअनुभवकोअनुभवकोअनुभवकोअनुभवकोकमकंकंयुनिकेसनयुनिकेसनयुनिकेसनयुनिकेसनयुनिकेसनयुनिकेसनटिकटिकटिकटिकटिककमकमकमकमूकोूकोूकोूकोूकोूकोूकोणीणीणीणीणीणी

हाम्रा सम्पत्तिहरूमा तीन उत्पादन लाइनहरू (दुईवटा शेन्जेनमा र एउटा निङ्घाइमा) र एउटा अमेरिकी अनुसन्धान केन्द्र, र ३०० राम्रो प्रशिक्षित कर्मचारीहरू, (उत्पादन कार्यकर्ता, प्राविधिकहरू, सेल्स इन्जिनियरहरू र व्यवस्थापनहरू सहित) समावेश छन्, जसले हामीलाई प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरूको लाभ उठाउँदछ।धुनिक