betway77Optico ECOC展览在线
C163594D
Banner1
Banner2
Banner3
D2389B2E

उत /औदयोगिकयोगिकयोगिक

अधिक

आमचआमचदल

शेनझेनटिकोकं,लि。

12 ftta ftth ftth ftta ftta ftta ftta ftbetway77ta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta ftta fttaसोल

आमच्या मालमत्तेमध्ये तीन उत्पादन लाइन (शेन्झेनमधील दोन आणि निंघाईमधील एक) आणि एक यूएस-आधारित संशोधन केंद्र, आणि 300 प्रशिक्षित कर्मचारी, (उत्पादन कामगार, तंत्रज्ञ, विक्री अभियंता आणि व्यवस्थापनांसह), आम्हाला स्पर्धात्मक उत्पादनांचा फायदा घेतात.आणिआणिधुनिकधुनिकञञ

आम